เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อทุน?

รัฐบาลชั่วคราวได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกแล้ว 5 จังหวัด รวมพื้นที่ 1.8 ล้านไร่ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยทหาร ข้าราชการ และตัวแทนของกลุ่มทุนเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ

(1) แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค แต่การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศยกเลิกเขตป่าสงวนเกือบหมื่นไร่(2) เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ในราคาถูก ในจำนวนนั้นเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรรายย่อยได้ใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว(3) การผ่อนปรนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมายผังเมือง(4) ได้ตั้งคำถามว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จริงๆ หรือเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนแต่ฝ่ายเดียว ?

ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก ”การปฏิรูป” จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าตกต่ำ การผลักดันเกษตรกรยากจนออกจากพื้นที่ทำกิน การให้สัมปทานเหมืองทอง หรือกรณีการไม่ปล่อยน้ำให้ชาวนาสำหรับทำนาปรัง เป็นต้น

คนยากคนจนกำลังรู้สึกว่า ข้ออ้างเรื่อง “การปฏิรูป” นอกจากไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแล้ว ยังเลวร้ายกว่า เพราะในด้านหนึ่งเขาเห็นการใช้ “อำนาจพิเศษ” เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ในอีกด้านหนึ่ง คนยากคนจน และประชาชนในท้องถิ่นกลับถูกปิดปาก ไม่ให้แสดงความคิดเห็น และไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองอย่างที่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมควรจะพึงมี

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ที่

(1) คสช.ตั้งบอร์ดขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 17 คน “บิ๊กป้อม” นั่งประธาน
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000032308

(2) ดูอีกครั้ง 5 พื้นที่ ใช้ ม.44 กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ – กนอ.เผยแผนเดินหน้าต่อเนื่อง
http://www.citizenthaipbs.net/node/5488

(3) ชาวบ้านชี้เวนคืนที่ดิน เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่สุจริต โอดยื่นหนังสือถึงนายกฯ 7ครั้ง แต่เงียบจ้อยแถมถูกประกบ หอการค้าหวั่นบานปลาย-เหตุคนท้องถิ่นถูกรังแก รองผวจ.อ้ำอึ้งถูกซักแนวทางช่วยเหลือ
http://transbordernews.in.th/home/?p=9162

(4) ดันเขตศก.พิเศษสุดตัว ออกพ.ร.ก.อุ้ม/ปลดล็อกEIAให้เช่าที่ป่า50ปี
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1432294213

ที่มา: facebook BIOTHAI