บัญญัติสิบประการในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

  1. จงใช้ขนส่งมวลชน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว ถ้าสุดทนให้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ที่กินน้ำมันน้อยที่สุด
  2. จงกินและใช้อย่างพอเพียง การผลิตและการขนส่งสินค้าเกือบทุกชนิดล้วนแต่ใช้พลังงานทั้งนั้น
  3. จงนิยมไทยใช้ และกินของที่ผลิตในประเทศ สินค้าจากต่างประเทศต้องสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก
  4. จงประหยัดการใช้กระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษใช้พลังงานมากเป็นอันดับ ๔ ทั้งยังก่อมลพิษทางน้ำ เป็นต้นเหตุของการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญด้วย
  5. จงสนับสนุนสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และเลิกสนับสนุนสินค้าของบริษัทที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ผลิตที่อยากมีส่วนในการปกป้องโลก
  6. จงเลือกอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่นเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน หลอดไฟที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเปลี่ยนพลังงานเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้นให้เป็นแสงสว่าง ส่วนพลังงานอีกร้อยละ ๙๐ สูญเสียไปในรูปของความร้อน
  7. จงเลือกที่จะซื้อของจากร้านที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด สิ่งสำคัญนอกจากช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังช่วยให้ร้านโชว์ห่วยของคนไทยมีลมหายใจได้นานขึ้นไปอีก
  8. จงวางแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และดำเนินตามแผนให้เป็นจริงที่สุด เพื่อป้องกันการใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะหลงทางหรือสนุกจนลืมตัว
  9. จงปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ เพราะจะทำให้เกิดขยะการกำจัดขยะต้องใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกจำนวนมาก
  10. จงบอกความรุนแรงของปัญหาโลกร้อนต่อๆ ไปให้เพื่อนๆ หรือ ญาติๆ ทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราถ้ายังเพิกเฉยกันอยู่