เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร

รวบรวมเอกสารจาก “การประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร” วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

pesticide_conference_10

pesticide_conference_09-2

pesticide_conference_08

pesticide_conference_01_new

pesticide_conference_03_new

pesticide_conference_07

pesticide_conference_06

pesticide_conference_04

pesticide_conference_02_new

pesticide_conference_doc_4

pesticide_conference_doc_3

pesticide_conference_doc_2

pesticide_conference_doc_1